English version below

Wij ontvangen veel vragen van onze studenten over het Coronavirus m.b.t. hun studie en werk. Het leek ons daarom een goed idee om deze vragen en de daarbij behorende antwoorden even voor je op een rijtje te zetten. Heb je meer vragen? Wij werken vanuit huis, maar zijn wel gewoon telefonisch bereikbaar en ook via de mail.

Ik ben ontslagen bij mijn leerbedrijf door de Coronacrisis. Mag dat?
Om te weten wat jouw rechten en plichten zijn als werknemer kan je contact opnemen met de FNV. Deze vakbond kan jou meer vertellen over jouw rechten en plichten.

In verband met de Coronacrisis ben ik ontslagen bij mijn leerbedrijf. Wat kan ik nu het beste doen?
Het is heel vervelend dat jij hierdoor jouw werk én leerplek verloren bent. Dit heeft consequenties voor jouw inkomen en jouw opleiding. Blijf de online lessen volgen om je vaardigheden te blijven trainen. Bovendien kan je verder werken in de online leeromgeving zodat je aan het einde van de maand ook afgetoetst kan worden voor één of meerdere onderdelen waardoor je geen studievertraging oploopt. Daarnaast zijn wij ook bereid om jouw opleidingskosten on hold te zetten zolang wij en andere horecabedrijven gesloten zijn. Wanneer de horecabedrijven weer open zijn, zal er weer vraag zijn naar werknemers en vind jij hopelijk ook snel een nieuw bedrijf. Dan zullen ook de kosten van de komende periode in rekening worden gebracht. Om ervoor te zorgen dat wij van bovenstaande op de hoogte zijn, zouden wij je willen vragen om dit wel aan te geven bij jouw mentor en de studentenadministratie.

Loop ik studievertraging op nu ik niet kan werken bij mijn leerbedrijf?
Het is overmacht dat jij nu tijdelijk niet aan de slag kan in het leerbedrijf en vele studenten met jou. Dit betekent echter niet dat dit direct studievertraging oplevert. Zolang je vanuit huis blijft oefenen met de technieken die jouw docent aanreikt, kan je jouw vaardigheden blijven trainen en hoeft deze situatie geen studievertraging op te leveren. Zorg er wel voor dat je goed contact onderhoudt met je leerbedrijf. Misschien worden er vanuit het leerbedrijf acties bedacht waar je aan mee kan werken of zijn er andere klusjes waar jij je voor in kan zetten.

Wanneer zijn we weer welkom op de Horeca Academie?
Vanuit de overheid is aangegeven dat de regels gelden tot 6 april 2020. Wij hopen jullie vanaf dan weer te mogen verwelkomen op de Horeca Academie, maar houden deze berichtgeving uiteraard in de gaten en houden jullie hiermee ook op de hoogte.

Gaan de toetsen van de toetsweek van eind april/begin mei wel door?
Voor alsnog gaat de toetsweek van eind april/begin mei door op onze locatie. Wij zullen dan extra hygiënemaatregelen nemen en ervoor zorgen dat er veel afstand blijft tussen jou en andere studenten die getoetst moeten worden. Bovendien zal er ook extra afstand bewaard moeten worden tussen jou en de examinator of surveillant. Ook hier zullen we maatregelen voor treffen. Je kan bij jouw mentor aangeven wat je graag zou willen aftoetsen in de toetsweek.

Wat is de deadline om mee te mogen doen aan de toetsweek van eind april/begin mei?
Alle docenten zullen komende week al aangeven welke studenten getoetst willen worden zodat er al een conceptrooster gemaakt wordt. Uiteraard kan je zelf aangeven bij jouw mentor wanneer je voor één of meerdere onderdelen getoetst zou willen worden. De uitnodigingen voor de toetsweek zullen vervolgens begin april verstuurd worden. De deadline voor het afronden van de kerntaken ligt dan op vrijdag 16 april. Als je de onderdelen dan nog niet hebt afgerond, word je alsnog van de lijst gehaald.

Mag ik mijn studiekosten aftrekken van de belasting voor een opleiding voor mijn werk?
Ja, dat mag. Maar er zijn wel voorwaarden. De voorwaarden vind je op de site van de belastingdienst.

Ben je nog geen student aan de Horeca Academie, maar heb jij vragen over jouw inschrijving?

Kan ik mij nu inschrijven voor een opleiding?
Jazeker! De medewerkers van kantoor zijn vanuit huis aan het werk. Je kan je dus gewoon aanmelden voor een opleiding.

Kan ik nog starten voor de zomer?
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de overheid. Wanneer wij als school weer open mogen is het mogelijk om te starten met de koksopleidingen. Het laatste instroommoment voor de zomer is in de tweede week van mei. Voor de niveau 4 opleidingen en de opleiding Patisserie is september het eerst volgende moment om te kunnen starten.

English please

We are receiving a lot of questions from our students concerning the Coronavirus and their studies and work. We decided that it was a good idea to list the questions that we receive and to give you all a little bit of information. Do you have more questions? We are working from home, but you can reach us by telephone and email.

I got fired from my apprenticeship because of the Coronacrisis. Is that allowed?
To know your rights as an employee, you can contact FNV. This union can tell you more about your rights.

I got fired from my apprenticeship because of the Coronacrisis. What is the best thing I can do for now?
We are really sorry to hear that you have lost your job and apprenticeship. This is bad for your income and also for your education. Our advice is, keep following the online classes and webinars to train your skills. You use the elearing to hand in some assignments so that you can make the tests at the end of the month so that you keep up with your study program. We are willing to put your study costs on hold while we and all of the other horeca businesses are closed. As soon as the horeca businesses are allowed to open there doors, there will be work again, and hopefully you will find a new apprenticeship quickly. Make sure you let us know (by calling or emailing the administration) when something like this occurs.

I can’t work right now, does this mean I have a study delay?
It is out of your hands that you, and a lot of other students can not work right now. This does not mean an immediate study delay. As long as you can train your techniques that your teacher hands to you at home, you can keep on practicing and improving your skills. Make sure that you keep close (not literally) contact with your apprenticeship company. Maybe the restaurant organizes special activities that you can help them with.

When are we welcome at the Horeca Academie?
The governement decided that these rules apply until the 6th of April. We hope that we can welcome you at the Horeca Academie from the 6th of April, but we closely monitor the reports and of course will keep you posted on what this means for us.

Will the exams and tests planned at the end of April and the start of May continue as planned?
The exams and tests planned at the end of April and the start of May will continue as planned for now. We will make sure there will be special hygiene measures and make sure that there is enough distance between you and the other students and the examiner. Please let your mentor know what you want to test in the exam week.

What is the deadline of the test week?
All teachers will make a concept schedule. You can inform your mentor about what subject. The final invitations of the exam week will be sent at the beginning of April. The deadline to finish all of your subjects is on Friday April the 16th. When you did not finish all of your subjects, you will be scraped of the list.

Are you not (yet) a student on the Horeca Academie, but you have questions about your registration, please keep reading.

These are weird times, can I still subscribe?
Of course! Our team works from home, so you can still subscribe for a course at the Horeca Academie.

Can I start before the summer starts?
We follow the measures the governement gives us. When schools are alowed to open their doors, we will also open ours. You can subscribe and start in the second week of May. This is the last moment before summer starts. The next moment is in september.