Onder toeziend oog van de trotse wethouder Bert van Alphen (Groenlinks) tekende Antoine Defesche (directeur Horeca Academie) op dinsdag 15 oktober de sectordeal horeca, hospitality en toerisme. Deze sectordeal werd ook ondertekend door maar liefst 47 horecabedrijven in Den Haag.
Er zitten momenteel 27.000 mensen in de bijstand in Den Haag. Het doel van het actieplan vanuit de gemeente Den Haag; Werkoffensief 500+, is om in de komende twee jaar ten minste 500 mensen per jaar uit de bijstand te krijgen. Dit doel wordt bereikt door actief bedrijven, beroepsopleiders, gemeente Den Haag, branche instituten, scholingsfondsen, koepelorganisaties en andere relevante partijen te betrekken bij hun plan. Bedrijven tekenen hiervoor de deal waarbij zij aangeven één of meerdere banen, scholingsmogelijkheid of actieve begeleiding te bieden om mensen uit de bijstand te krijgen.
Hoewel horeca een droombaan is voor velen, is er nog steeds een groot tekort aan goed geschoolde en geschikte medewerkers in de horeca. De Horeca Academie is positief over de sectordeal en gelooft erin dat het mes aan twee kanten snijdt als het gaat om het koppelen tekort aan medewerkers in de horeca en werkzoekenden. Op deze manier kunnen de gemeente Den Haag én slimme horeca ondernemers gezamenlijk heel veel meters maken.
De Horeca Academie heeft al vele jaren ervaring met het opleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door de kleinschaligheid van de opleidingen is er de nodige persoonlijke aandacht en begeleiding voor degene die dit nodig hebben. Ook verwelkomt de Horeca Academie studenten van alle leeftijden, zo kunnen mensen zich ook op latere leeftijd omscholen en dus ook op latere leeftijd in de sector horeca gaan werken. In 2019 heeft de Horeca Academie ook ingespeeld op de vraag naar een Engelstalige koksopleiding, waardoor ook de mensen die Nederlands niet als moedertaal hebben op de juiste manier geschoold kunnen worden om in de horeca te gaan werken.