26 april 2024 | Nieuws

English below
De Horeca Academie opent in september haar deuren voor Engelstalige koksstudenten op de prachtige SVO locatie in Eindhoven centrum. De praktijkgerichte mbo school start daar met de Engelstalige opleiding Professional Chef level Junior en Intermediate level. Deze opleiding draaien al een aantal jaren succesvol op de Horeca Academie locaties in Den Haag en Amsterdam.

Eerste Engelstalige koksopleiding
De vakschool voor horeca is de eerste in Nederland die een Engelstalige koksopleiding aanbiedt.
De vraag naar vakbekwame koks vanuit de horecabranche en de vraag naar een koksopleiding in het Engels vanuit veel niet- Nederlandssprekende mensen, heeft ervoor gezorgd dat de Horeca Academie de keuze heeft gemaakt om een niet bekostigd volledig Engelstalig traject te starten.

“De vraag vanuit de horecabranche is voor ons de belangrijkste drijfveer achter de ontwikkeling van nieuwe opleidingen en trainingen. Als vooraanstaande opleider streven we ernaar om voorop te blijven lopen en nauw aan te sluiten bij de behoeften van de industrie. Met Eindhoven als locatie, een stad met een overvloed aan experts in diverse vakgebieden, zien we dit als een gunstige startplaats voor onze opleiding. Het is opmerkelijk hoeveel horecaondernemingen op zoek zijn naar goed opgeleide medewerkers, terwijl er aan de andere kant veel niet-Nederlandstalige potentiële studenten staan te popelen om zich te laten opleiden tot kok,” zegt Damaris Verkijk, directeur van de Horeca Academie.

In Den Haag en Amsterdam draaien er sinds 2019 al 6 groepen van de Engelstalige koksopleidingen per jaar. Al deze studenten werken in een restaurant als leerling kok. Horecabedrijven hebben in de grote steden geen bezwaar tegen het aannemen van Engelstalige koksstudenten. Vaak zijn deze studenten extra gemotiveerd om hard te werken voor hun opleiding, met mes snijdt aan twee kanten!
De Horeca Academie biedt praktijkgerichte kleinschalige opleidingen voor alle leeftijden en voor alle verschillende opleidingsniveaus. De Horeca Academie specialiseert zich in opleidingen die horeca gerelateerd zijn en past daarop het onderwijs aan.

Vanaf januari 2025 zal de eerste Engelstalige opleiding in Eindhoven starten.

Press release: Horeca Academy will open its doors for English speaking chefs in Eindhoven

The Horeca Academie will open its doors to English-speaking culinary students in September at the beautiful SVO location in the center of Eindhoven. The hands-on vocational school will launch its English-language Professional Chef level Junior and Intermediate program there. This program has been running successfully for several years at the Horeca Academie locations in The Hague and Amsterdam.
The hospitality school is the first in the Netherlands to offer an English-language culinary program. The demand for skilled chefs from the hospitality industry, along with the demand for an English-language culinary education from many non-Dutch speakers, has led the Horeca Academie to choose to initiate a fully English-language program without government funding.
“The demand from the hospitality industry is the main driving force behind the development of new courses and training programs for us. As a leading educator, we strive to stay ahead and closely align with industry needs. With Eindhoven as our location, a city abundant with experts in various fields, we see this as a favourable starting point for our program. It’s remarkable how many hospitality businesses are in need of well-trained employees, while on the other hand, there are many non-Dutch-speaking prospective students eager to pursue a career as a chef,” says Damaris Verkijk, director of the Horeca Academie.
Since 2019, there have been 5 groups of English-language culinary courses per year in The Hague and Amsterdam. All of these students work as apprentice chefs in restaurants. Hospitality businesses in major cities have no objection to hiring English-speaking culinary students. Often, these students are extra motivated to work hard for their education, benefiting both sides!
The Horeca Academie offers practical, small-scale courses for all ages and various educational levels. The Academy specializes in hospitality-related education and tailors its teaching accordingly.