3 augustus 2023 | Nieuws

Englisch below
Wij zitten deze zomer natuurlijk niet stil. Naast onze trainingen en de cursus professioneel koken die het gehele jaar doorgaat, zijn wij druk aan de slag met de voorbereidingen voor aankomend schooljaar. Opleidingsdocumenten worden herzien, examenroosters worden gemaakt en alle nieuwe studenten krijgen nu een plekje in de klas en alle studenten worden geïnformeerd over hun eerste introductiedag. Toch is het nog mogelijk om je op het laatste moment voor onze koksopleidingen nog in te schrijven. Meld je nu snel nog aan! Haal je het toch niet? Geen zorgen, je kan je ook aanmelden voor de eerstvolgende start periode. Bekijk hieronder de deadlines voor inschrijven.

Inschrijfperiode en deadlines
Je mag bij onze koksopleidingen op meerdere periodes in het jaar starten. Om je inschrijving in orde te maken, hebben wij bij elke inschrijfperiode een deadline. Het is goed om te weten dat je inschrijving volledig in orde moet zijn, voordat je met de opleiding kunt starten. Hieronder zie je de startperiode en de deadlines. Houdt rekening met een maandelijkse instroom mogelijkheid.

Les thema Deadline inschrijven Startperiode
Thema 1 30 juli 2023 (verzet naar 10 augustus!) 28 augustus 2023
Thema 2 25 augustus 2023 25 september 2023
Thema 3 6 oktober 2023 6 november 2023
Thema 4 19 december 2023 19 januari 2024
Thema 5 18 februari 2024 18 maart 2024
Thema 6 19 maart 2024 19 april 2024

 

It is still possible to enroll in our culinary programs!

We certainly won’t be idle this summer. In addition to our ongoing training sessions and the year-round Professional Cooking course, we are busy preparing for the upcoming school year. Training documents are being revised, exam schedules are being created, and all new students are finding their place in the class while current students are being informed about their first orientation day. However, there’s still time to enroll in our culinary programs at the last moment. Don’t hesitate, apply now! Missed the deadline? No worries, you can also sign up for the next starting period. Check out the registration deadlines below.

 

Enrollment Period and Deadlines

You have the option to start our culinary programs in multiple periods throughout the year. To ensure your enrollment is complete, each period has a registration deadline. Keep in mind that your registration must be finalized before you can start the course. Below, you’ll find the starting period and the deadlines. Please note the possibility of monthly intake.

 

Lesson Theme Registration Deadline Starting Period
Theme 1 July 30, 2023 (rescheduled to August 10!) August 28, 2023
Theme 2 August 25, 2023 September 25, 2023
Theme 3 October 6, 2023 November 6, 2023
Theme 4 December 19, 2023 January 19, 2024
Theme 5 February 18, 2024 March 18, 2024
Theme 6 March 19, 2024 April 19, 2024